Δυνατότητες

Ας δούμε μερικές από τις δυνατότητες της υπηρεσίας

CloudCallCenter Description
Διαχείριση εισερχόμενων κλήσεων με υποστήριξη IVR πολλαπλών ουρών αναμονής (Queues). Ηχητικά αρχεία και "μουσική στην αναμονή" ανά έργο
client
Inbound
Δημιουργία αυτόματων εξερχόμενων κλήσεων Power & Predictive μορφής και προγραμματισμός επανακλήσεων ανά κατάσταση (Busy, NoAnswer, etc)
client
Outbound
Δημιουργία εξερχόμενων κλήσεων και εξυπηρέτηση απαντηθείσας κλήσης με αυτοματοποιημένα μηνύματα και Surveys καταγραφής αποτελεσμάτων
client
Survey Campaigns
Έργα CallBack, με αυτοματοποιημένα μηνύματα και αυτόματη παρουσίαση αποτελεσμάτων με γραφήματα και στατιστικά ποσοστιαία στοιχείων
client
CallBacks
Υποστήριξη καταγραφής επικοινωνιών σε αρχεία Wav, MP3 μεγάλης συμπίεσης. Πλήρη, OnDemand και πολλαπλή καταγραφή ανά έργο
client
Voice Recorder
Ενσωματωμένο CRM υποσύστημα καταγραφής αποτελεσμάτων επικοινωνίας και δυνατότητα διασύνδεσης με τρίτες πλατφόρμες
client
CRM Integration
Υποστήριξη πολλαπλών πηγών εισόδου, SMS, FAX, Viber, Telegram Messaging και ολοκλήρωση Flow εργασιών ανά έργο ανά πηγή
client
SMS Integration
Ενσωματωμένη διαχείριση λιστών μέσω CSV/EXCEL/Database, εργαλεία χειροκίνητων και αυτοματοποιμένων επανακλήσεων.
client
Lists
Λειτουργίες εξαιρέσεων επικοινωνίας σε αριθμούς που ανήκουν σε ομάδες που δεν πρέπει να κληθούν. Αρθρο-11, DoNotCall, SPAM Filters,etc
client
optOUT